Škola a školka

Nabízíme soukromé kurzy českého jazyka, které dětem nejen zprostředkovávají jazyk, literaturu a dějiny českých zemí, ale také umožňují zažívat řeč a kulturu se svými vrstevníky. Vedle pravidelného vyučování proto nabízíme také volnočasové aktivity: výlety do okolí (ZOO, dětská hřiště, interaktivní projížďka parním vláčkem), každoroční letní slavnost, pestré podzimní grilování, předčítání a filmová odpoledne, typickou českou mikulášskou oslavu, atd.

Škola je v současné době rozdělena do těchto věkových skupin:

  1. NOVĚ: Hernička Krtečci (batolata do 1,5 roku), každé pondělí 14:30-16:00, setkávání rodičů malých dětí, písničky, společně aktivně trávený čas.
  2. Mini-školka (1,5–3 roky), každé pondělí 16:00-17:30, 45 minut vyučování na dané téma + 45 minut volná hra se záměrem navázání přátelství. Výuka na bázi českých dětských písniček a básniček, poznávání řeči formou her a tvůrčí dílny.
  3. Maxi-školka (3–5 let), sobota 2x měsíčně 11:15–13:15, 120 minut vyučování. Poznávání řeči formou her, tvůrčí dílny, písniček a básniček, plnění jednoduchých úkolů a důraz na rozšíření slovní zásoby.
  4. Předškoláčci (5–6 let), sobota 2x měsíčně 11:15–13:15, 120 minut vyučování. Výuka na bázi českých dětských písniček a básniček, hádanky a hravé úkoly, tvůrčí dílna a jazykové aktivity na rozšíření slovní zásoby.
  5. Prvňáčci (1. třída základní školy), sobota 2x měsíčně 11:15–13:15, 120 minut vyučování. Základy českého čtení a psaní, prvouka, hádanky, hravé úkoly, poznávání řeči formou her a tvůrčí dílny.
  6. Druháčci (2. třída základní školy), sobota 2x měsíčně 11:15–13:15, 120 minut vyučování. Základy české gramatiky, poznávání řeči formou her a tvůrčí dílny, prvouka, vyrábění, hravé úkoly.
  7. Třeťáci (3. třída základní školy), sobota 2x měsíčně 11:15–13:15, 120 minut vyučování. Česká gramatika, poznávání řeči formou her, prvouka a hravé úkoly.
  8. Čtvrťáci (4. třída základní školy), sobota 2x měsíčně 9:00–11:00, 120 minut vyučování. Pokročilejší česká gramatika, opakování z minulých let, prvouka a hravé úkoly.
  9. Sedmáci (7. třída základní školy), sobota 2x měsíčně 9:00–11:00, 120 minut vyučování. Pokročilá česká gramatika, pravopis a historie (znalosti prvního stupně základní školy), výuka formou hry.
  10. Starší školáci (nejstarší děti, pokročilí), sobota 2x měsíčně 9:00–11:00, 120 minut vyučování. Pokročilé české čtení a psaní a opakování probraných gramatických jevů, rozšíření slovní zásoby v oblasti vaření a kuchařek, příprava českého časopisu (rozhovory, textové a multimediální obsahy).

Podrobné informace k obsahu a ceně kurzů najdete zde.

Naše kurzy pořádáme v prostorách nakladatelství Klett (Rotebühlstr. 77) a EKiZ centra (Eltern-Kind-Zentrum) ve Stuttgart-West, Ludwigstr. 41-43.