O našich kurzech

Nabízíme soukromé kurzy českého jazyka, které dětem nejen zprostředkovávají jazyk, literaturu a dějiny českých zemí, ale také umožňují zažívat řeč a kulturu se svými vrstevníky. Vedle pravidelného vyučování proto nabízíme také volnočasové aktivity, jako například každoroční letní slavnost, pestré podzimní grilování, předčítání a filmová odpoledne, multikulturní adventní zpívání, typickou českou mikulášskou oslavu atd.

Škola je v současné době rozdělena do těchto věkových skupin:

  1. Mini-školka (1 – 3 roky)
  2. Maxi-školka (4 – 5 let)
  3. Prvňáčci (1. třída)
  4. Čtvrťáci (4. třída)
  5. Mladší školáci
  6. Starší školáci
  7. Pokročilí

Podrobné informace k obsahu a ceně kurzů najdete zde.

Naše kurzy pořádáme v prostorách EKiZ centra (Eltern-Kind-Zentrum) ve Stuttgart-West, Ludwigstr. 41-43.