Akce

Josef Škvorecký – Das Baßsaxophon

Co se snoubí spojením literatury, hudby a partnerských měst? Krajina slov a zvuku, v níž se hudba a vyprávění, čas a prostor vzájemně prolínají.

Toto zkoumání probíhá v rámci dvou performativních dialogů mezi jazzem a literaturou. V průběhu večera se budou číst vybrané texty z pokladnice české literatury, v nichž je literárně osobitým způsobem zpracováno téma jazzu. Na každý z těchto textů bude navazovat hudební odpověď (spolupráce hudebníků z Brna a Stuttgartu, která trvá již od roku 2019).

Kdy: v neděli 14. listopadu 2021
Kde: v Theater am Olgaeck, Charlottenstr. 44, 70182 Stuttgart
V kolik: od 18:30 hod.
Vstupné: dospělí 15€, členové spolku a studenti 10€

Vzhledem k omezenému počtu míst v sále je nutné si vstupenku zarezervovat na e-mailové adrese: ahoj(AT)tschechisch-stuttgart.de. V sále platí pravidlo 3G (testovaní, očkovaní, uzdravení) a registrace přes LUCA app nebo Corona-Warn app.

Akce je organizována v rámci partnerství měst Stuttgart a Brno za finanční podpory města Stuttgart a finančního daru do zahraničí MŠMT a MZV darovaný spolku Tschechisch sprechen in Stuttgart e.V.

Eine Landschaft aus Wort und Klang, in der Musik und Erzählung, Zeit und Raum ineinanderfließen, heißt es zu erkunden.


Diese Erkundung erfolgt im Rahmen zweier performativer Dialoge zwischen Jazz und Literatur. Es werden ausgewählte Texte aus der Schatzkammer der Tschechischen Literatur vorgelesen, in denen auf besondere Weise das Thema Jazz literarisch erkundet wird. Auf diese Texte folgt jeweils eine musikalische Antwort (Kooperation der Musiker aus Brno und aus Stuttgart, die seit 2019 besteht.

Wann: am Sonntag, den 14. November 2021
Wo: im Theater am Olgaeck, Charlottenstr. 44, 70182 Stuttgart
Uhrzeit: ab 18:30 Uhr
Eintritt: Erwachsene 15€, Vereinsmitglieder und Studenten 10€

Aufgrund der begrenzten Anzahl von Sitzplätzen im Saal ist es notwendig, die Eintrittskarte zu reservieren: ahoj(AT)tschechisch-stuttgart.de. Als Einlassvoraussetzung gilt die 3G-Regel (getestet, geimpft, genesen) und die Anmeldung erfolgt über die LUCA-App oder die Corona-Warn-App.

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Partnerschaft der Städte Stuttgart und Brno organisiert, mit finanzieller Unterstützung der Stadt Stuttgart und durch die finanzielle Spende für Landsmannschaften des tschechischen Bildungs- und Außenministerium.