Akce

Josef Škvorecký – Das Baßsaxophon

Neděle 14. listopadu se stala pro českou komunitu ve Stuttgartu a jeho okolí vpravdě sváteční. Do prostor Theater am Olgaeck v centru města toho dne zavítali čeští i němečtí umělci, aby zde nabídli ojedinělé vystoupení cílené právě na publikum s českými kořeny a příznivce české kultury. Město Stuttgart svou finanční podporou v rámci partnerství s městem Brnem umožnilo pokračování této harmonické spolupráce brněnských (klavírista Tomáš Vrtek, saxofonista Patrik Švec) a stuttgartských (kontrabasista Andrey Tatarinets, bubeník Ferenc Mehl) hudebníků, která existuje již od roku 2019.

Zvolený formát se dá označit za lehce netradiční. V jádru se jednalo o předčítání povídky Josefa Škvoreckého s názvem Bassaxofon, jež se prolínalo s četnými jazzovými vstupy. Dramatického přednesu literárního textu se zhostil Nikolaus Büchel — jeho ženský protipól za mikrofonem pak vytvářela Simi Barazi, jež mezi jednotlivými pasážemi citlivého příběhu o síle hudby zazpívala za doprovodu jazzových nástrojů známé české skladby. Vedle způsobu, jakým interpreti na pódiu utvářeli živý dialog mezi několika uměleckými formami, zaujalo především, jak si poradili s vícejazyčností přítomného obecenstva. Zatímco dílo českého spisovatele se zde prezentovalo v německém překladu, písňové texty byly ponechány v českém originále. Prolnutím obou řečí se autorům programu podařilo prorazit jazykovou bariéru a oslovit tak podstatně širší okruh zájemců, než je na akcích obdobného ražení ve Stuttgartu běžné. Vedle Čechů žijících v Německu se zde sešli například i jejich německé rodiny či současní studenti slavistiky z univerzity v Tübingenu. I samotné složení přítomných umělců korespondovalo s konečným vyzněním Škvoreckého práce o tom, jak si nás hudba podmaňuje bez ohledu na naši etnickou, politickou či generační příslušnost – myšlenka, kterou si je dobré obzvláště v této době plné neustálého názorového štěpení společnosti připomínat.

Příjemnou atmosféru ještě podtrhlo moravské víno z Vinařství Bukovský a dobrá nálada na straně celého organizačního týmu. V časech pandemie se jednalo o program, který své návštěvníky vrátil alespoň na několik hodin zpět do světa, v němž si mohli všichni spolu pobrukovat tu samou notoricky známou melodii.

Es war ein Fest für die tschechische Community in Stuttgart und Umgebung: Ein gemeinsamer Auftritt deutscher und tschechischer Künstler*innen im Theater am Olgaeck. Ein gelungener Abend für alle Liebhaber*innen der tschechischen Kultur!

Am Sonntag 14. November hat der Verein „Tschechisch Sprechen in Stuttgart e. V.“ mit Unterstützung der Partnerstädte Stuttgart und Brünn zur Veranstaltung „Josef Škvorecký: Das Basssaxofon“ eingeladen. Der musikalische Auftritt war besonders: Eine Lesung Škvoreckýs Geschichte gemischt mit bekannten tschechischen Liedern im Jazz-Arrangement. Den literarischen Part hat Nikolaus Büchel übernommen – den Gesang hat Simi Barazi gemeistert. Der dadurch entstandene Dialog der unterschiedlichen Kunstformen wurde durch die Zweisprachigkeit unterstrichen: Während der Schauspieler die Textpassagen auf Deutsch vorgetragen hat, sind die Lieder im Originaltext geblieben. So ist es den Künstler*innen gelungen, die Sprachbarriere aufzubrechen und ein breites Publikum anzusprechen. Neben der in Stuttgart lebenden Tschech*innen versammelten sich auch ihre Deutschen Familien und Studierende der Slavistik an der Universität Tübingen.

Im Rahmen zweier performativer Dialoge zwischen Jazz und Literatur konnte die seit 2019 bestehende harmonische Zusammenarbeit zwischen Musikern aus Brno (Tomáš Vrtek – Klavier, Patrik Švec – Saxophon) und Stuttgart (Andrey Tatarinets – Kontrabass, Ferenc Mehl – Schlagzeug) fortgesetzt werden.

Foto: Robert Thiele