Aktuality

Korona aneb co se u nás za poslední měsíce událo?

Aktuální dění ve světě v souvislosti s COVID-19 zasáhlo všechny sféry společenského života a nevyhnulo se ani nám. Od poloviny března 2020 jsme byli nuceni zrušit klasickou výuku a odvolat všechny naplánované akce spolku. Naštěstí jsme byli schopni využít techniky a hned od dalšího týdne jsme otestovali první virtuální výuku. Se Třeťáky, Mladšími a Staršími školáky se od konce března setkáváme v pravidelných intervalech virtuálně. Od konce dubna 2020 pořádáme virtuální výuku i s naší Mini- a Maxi-školkou. V hodinách společně zpíváme, tancujeme a plníme úkoly s předměty, které mají děti doma. I když nám chybí osobní kontakt, moc nás těší, jak jsou naše děti motivované, soustředěné a jak do plnění úkolů jdou s plným nasazením. I rodičům bychom touto cestou chtěli poděkovat za spolupráci, čas a ochotu!

Jelikož se situace mění z týdne na týden, nejme schopni říct, kdy se budeme moci setkat opět tváří v tvář. O naplánovaných akcích Vás budeme informovat, jakmile bude možné se opět setkávat. Do té doby jsme pro Vás připravili několik virtuálních akcí a projektů. Prvním z nich byl náš Literární workshop, který jsme pořádali pro naše školáky v sobotu 30. května 2020. S dětmi jsme si povídali na téma „Má oblíbená literární či filmová postava“, probrali jsme pravidla pro psaní charakteristiky literárních postav a děti během dne vypracovávaly svou charakteristiku vybraného domácího spotřebiče či nádobí. Výsledky prací byly vtipné a velmi originální! A aby jejich práce nepřišla nazmar, rozhodli jsme se z těchto výtvorů sepsat příběh a vytvořit knížku, kterou naši školáci=spoluautoři dostanou jako dárek na památku. Nechte se překvapit, jak to všechno dopadne… ?