Aktuality

Výměna partnerských měst Brno–Stuttgart

Bylo nebylo, jednou v prosinci…

… kdy se na nás obrátil Spolek pro podporu partnerství škol Brno – Stuttgart společně se Základní školou Jasanová v Brně s dotazem, zda bychom neměli zájem o výměnu školáků zaštítěnou partnerskými městy Brna a Stuttgartu. Vedoucí projektu, paní Aneta Vitoušová, se již léta pokoušela najít partnera na takovou formu žákovské výměny. A my jsme z této nabídky byli okamžitě nadšení! Našim žákům jsme tímto mohli nabídnout nejen zdokonalit se ve svých jazykových znalostech, nýbrž i seznámit se s českým školským systémem, zažít českou kulturu na vlastní kůži a navázat jedno či druhé přátelství.

Společně jsme tedy na začátku června 2023 strávili plný týden v Brně. Naši školáci chodili od pondělí do pátku na vyučování, kdy si mohli upevnit jak své jazykové, tak i odborné znalosti v matematice, chemii, přírodopisu, občanské výchově, anglickém, německém a českém jazyce, tělesné a výtvarné výchově. O odpolední program se postarala naše partnerská škola. V pondělí jsme se projeli po brněnské přehradě. A měli jsme štěstí – natrefili jsme na partnerskou loď STUTTGART! 😊

V úterý si pro nás učitel naší partnerské školy Jasanová připravil komentovanou prohlídku města. Jelikož se vyzná moc dobře v historii, měli jsme možnost dozvědět se od něj nejen poučné a zajímavé, ale i vtipné detaily k městu Brnu.

Středa byla věnovaná únikové hře. Naše školáky jsme rozdělili do dvou skupin. Zatímco se ta první snažila uniknout a vyřešit všechny hádanky, mohla druhá skupina prozkoumat brněnské podzemí. Po hodině a půl se skupiny vyměnily a během toho, co byla první skupina vtažena do hry, vzali jsme ostatní do kostnice pod kostelem svatého Jakuba.

Čtvrtek byl ve znamení česky dabované kinematografie. V nákupním centru Olympia se naši žáci společně vydali do kina a mohli tak zažít český jazyk i během promítání akčního filmu.

V pátek se děti loučily s rodinami a novými kamarády, jelikož jsme se v sobotu – po týdnu plném událostí – vydali zpět do Stuttgartu. S prvním pohledem na stuttgartskou televizní věž přišlo oznámení řidiče autobusu: „Vítejte zpět ve Stuttgartu!“ A přestože se naši stuttgartští školáci těšili domů, ozvalo se ze zadních sedadel: „Můžeme to zase otočit do Brna?“. Je hezké vidět, že naše první výměna měla takový úspěch a že na ni všichni budeme moc rádi vzpomínat!

Výměna probíhala v rámci partnerských měst Brna a Stuttgartu za finanční podpory města Stuttgart a Česko-německého fondu budoucnosti.